Liefdeknopen

Liefdeknopen

Liefdeknopen kopen?

Ga naar uw boekhandel, surf naar boekhandels op het internet of bestel één of meer exemplaren bij uitgeverij Passage: www.uitgeverijpassage.nl

 

Of klik hier voor uw eigen 

 Bestelformulier


Douwe Draaisma over Liefdeknopen:

"Het geheugen, schreef Proust, werkt als een verrekijker. Anton Brand richtte de zijne op zijn ouders en haalde zo een verleden dichterbij dat hij liefdevol met ons deelt. Liefdeknopen is veel meer dan het intieme portret van déze ouders: Brand roept in zijn herinneringen de tijd van onze eigen ouders terug."

Omslag Liefdeknopen

 

Nederland veranderde snel in de vorige eeuw. Liefdeknopen is een ontroerende familiegeschiedenis, tegen de achtergrond van die veranderingen. Het is ook een met zorg en begrip getekend portret van een huwelijk tussen twee mensen die soms niet met elkaar konden, maar ook niet zonder elkaar. Anton Brand herschept de vreugde en het verdriet, de verwachtingen en teleurstellingen van drie generaties - vóór, tijdens en na de oorlog.

Bericht van mijn vader en Bericht van mijn moeder, de twee hoofdstukken waaruit deze herinneringen zijn opgebouwd, staan vol verhalen over het leven van alledag, af en toe abrupt onderbroken door een dramatische gebeurtenis. Mensen verliezen elkaar, omstandigheden veranderen voorgoed. In Liefdeknopen vertelt Brand openhartig over het leven van zijn ouders. Hij beschrijft geboorte en dood, gezondheid en ziekte, geloof en ongeloof, werk en werkloosheid in een even elegante als meeslepende stijl - en creëert aldus een waarachtig literair monument.

 


Omslag en vormgeving: Joppe van der Spoel, Studio De Wilde Muis
Foto omslag: Gérard van Baal, 1952
Foto auteur: Henk Veenstra
Druk: Bariet, Ruinen

Website: www.brazza.eu

Uitgeverij Passage, Postbus 216, 9700 AE  Groningen

www.uitgeverijpassage.nl
www.hoekvanameland.nl